Stabu iela 13-2, Rīga, LV-1010
Telefoni:
67298570, 67502062
29406858, 29230909
E-pasts: info(at)lkl.lv

Advokāti

Zvērināto advokātu birojs "Leimanis, Kronberga, Lācis" ir viens no Latvijā pazīstamākajiem birojiem, kura advokāti līdz šim veiksmīgi pārstāvējuši savu klientu intereses dažāda veida kriminālprocesos, civilprocesos un administratīvajā tiesvedībā. Biroja advokātu vārdi ir labi zināmi Latvijas sabiedrībai, kas papildu apliecina biroja prestižo reputāciju un uzticamību. Mūsu biroja advokāti katrs ir specializējušies noteiktā jomā, kas klientiem nodrošina vēl profesionālāku pakalpojumu un pozitīva rezultāta iespējamību tiesvedības gaitā. Advokātu biroja "Leimanis, Kronberga, Lācis" advokāti savu darbību balsta uz godprātību, lojalitāti, konfidencialitāti, savstarpējo cieņu un sadarbību. Mūsu biroja advokāti piedāvā juridisko palīdzību gan privātpersonām, gan juridiskām personām. Aicinām vērsties arī tad, ja nepieciešamas juridiskās konsultācijas, jo, kā liecina prakse, advokāti ir vieni no pieredzes bagātākajiem padomdevējiem dažādu situāciju risināšanā, kur nepieciešams jurista padoms

Līdztekus biroja sadarbības partneru lokā ir vairāki Latvijā labi zināmi zvērinātie advokāti, kuru profesionalitāte un pieredze ir augstu novērtēta gan no juridisko institūciju, gan klientu puses. Tas ir zvērināts advokāts Aldis Alliks, kā arī jurists Arnis Āboliņš.

advokāti - Aivo Leimanis

Zvērināts advokāts Aivo Leimanis

Zvērināts advokāts kopš 2001. gada. Specializējies lietās, kas saistītas ar kukuļņemšanu, kukuļdošanu, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošanu, dienesta pilnvaru pārsniegšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, mantiskā stāvokļa deklarācijām, mantas deklarēšanu. Nodrošina aizstāvību krimināllietās - KNAB, VID Finanšu policijā, prokuratūras iestādēs u.c.

vairāk

1991. iestājies Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas akadēmijā

30.06.1992. iegūta Kriminālpolicijas jaunākā inspektora profesija

07.03.1996. Latvijas Policijas akadēmija - piešķirta jurista kvalifikācija

21.05.1996. iegūts tiesību bakalaura grāds Latvijas Policijas akadēmijā

1996-1998. strādājis par prokuroru Rīgas Latgales pr-as prokuratūrā

1998. aprīlis uzņemts par zv. advokāta palīgu,
strādājis Rīgas 7. Zvērinātu advokātu birojā

27.01.2009. - Latvijas Universitātes Juridiskās fakultāte- iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē, specializācija – krimināltiesības.

20.06.2001. - uzņemts par zv. advokātu

ECBA (European Criminal Bar Association ) biedrs no 2006.

advokāti - Gundars Lācis

Zvērināts advokāts Gundars Lācis

Zvērināts advokāts kopš 2009. gada. Specializējies lietās, kas saistītas ar komerctiesībām, darba tiesībām, mantojuma tiesībām, ģimenes tiesībām, lietu tiesībām, darījumiem ar jebkādu īpašumu, īpašumu pārvaldīšanu, krāpšanu, noziedzīgi nodarījumu saimnieciskā darbībā. Nodrošina aizstāvību krimināllietās - KNAB, VID Finanšu policijā, prokuratūras iestādēs u.c. Sniedz juridisko palīdzību un pārstāv klienta intereses, aizstāvība visu instanču tiesās.

vairāk

Dzimis 1969. gada 5. martā Rīgā.

1988. gadā beidzis Rīgas Industriālo politehnikumu. 1990-92. gados studējis elektroenerģētiku Rīgas Tehniskajā Universitātē. 1993. gadā uzsācis tieslietu studijas Biznesa institūtā "RIMPAK Livonija", beidzis 1999. gadā. 1993-97. gados bija juriskonsults akciju sabiedrībā "Software House Rīga", pēc tam galvenais juriskonsults valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Krājbanka".

2002-2004. gados Latvjas Republikas 8. Saeimas deputāta palīgs, frakcijas konsultants, ministra konsultants.

No 2003. gada akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" padomes loceklis. No 2004. gada 6. aprīļa individuāli praktizējošas zvērinātas advokātes Lolitas Kronbergas palīgs (2004. gada 28. maijā nodevis zvērināta advokāta palīga solījumu) Rīgā.

No 2009. gada 19. maija individuāli praktizējošs zvērināts advokāts (28. maijā nodevis advokāta zvērestu).

No 2009. gada 13. oktobra zvērināts advokāts birojā "Leimanis, Kronberga, Lācis" Rīgā, Stabu ielā 13.

advokāti - Zvērināta advokāte Lolita Kronberga

Zvērināta advokāte Lolita Kronberga

Zvērināta advokāte kopš 1998. gada. Specializējusies Eiropas Savienības tiesībās, komerctiesībās, administratīvajās tiesībās. Uz laiku apturējusi advokāta praksi saistībā ar darbu Eiropas Savienības Tiesā.

vairāk

Izglītība
1989. gads - tiesību zinātņu bakalaurs, Latvijas Universitāte
1992. gads - starptautisko attiecību un ekonomikas speciālista kvalifikācija, Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūts
2001. gads – starptautisko un Eiropas Savienības tiesību maģistrs, Rīgas Juridiskā augstskola
2009. gads – Eiropas Savienības banku un finanšu tiesību maģistrs, Luksemburgas Universitāte

Advokatūra
1998. gads – zvērināta advokāte Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā

Valodas
Latviešu, krievu, angļu, franču un spāņu

advokāti - Lauris Matisāns

Zvērināts advokāts Lauris Matisāns

Zvērināts advokāts kopš 2009. gada. Specializējies lietās, kas saistītas ar krāpšanu, kukuļņemšanu, kukuļdošanu, dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošanu, dienesta pilnvaru pārsniegšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, mantiskā stāvokļa deklarācijām, mantas deklarēšanu. Nodrošina aizstāvību krimināllietās - KNAB, VID Finanšu policijā, prokuratūras iestādēs u.c.

vairāk

Izglītība: 2002. gadā Latvijas Policijas akadēmijā iegūta 1.līmeņa augstākā izglītība, iegūta izmeklētāja kvalifikācija. 2008. gadā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē iegūta otrā līmeņa profesionālā augstākā juridiskā izglītība, kvalifikācija – jurists. 2009. gadā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē, specializācija – krimināltiesības. No 2011. gada turpina studijas Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātes Doktorantūras nodaļā - specializācija – krimināltiesības.

Darba pieredze: No 2002.- 2008. gadam darbs Iekšlietu ministrijas Valsts policijas dažādās struktūrvienībās, pēc tam jurists ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrībā. No 2009. gada zvērināts advokāts.