Stabu iela 13-2, Rīga, LV-1010
Telefoni:
67298570, 67502062
29406858, 29230909
E-pasts: info(at)lkl.lv

Civillietas

Biroja advokāti nodrošina klientu interešu aizsardzību civillietās.

Civilprocess ir tiesvedība civillietās un likumā noteikta civillietu izskatīšanas kārtība tiesās. Civilprocesa likums nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā. Personai, kas griezusies tiesā, ir tiesības uz tās lietas izskatīšanu tiesā likumā noteiktajā procesuālajā kārtībā.

Fiziskās personas lietas tiesā var vest pašas vai ar pilnvarotu pārstāvju starpniecību. Juridisko personu lietas tiesā ved to amatpersonas vai arī citi juridisko personu pilnvaroti pārstāvji.