Krimināllietas apsūdzībās par, krāpšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, nodokļu lietas, amatpersonu noziedzīgie nodarījumi. Lietas par noziedzīgi iegūtu mantu.

Civillietās, kas saistītas ar nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma apsaimniekošana, īres, nomas attiecībām, mājas kopīpašuma sadalīšana dzīvokļu īpašumos, mantojumu, ģimenes tiesības. Uzņēmumu dibināšana, likvidēšana un saimnieciska rakstura dokumentācija.

Advokātu birojs Leimanis, Kronberga, Lācis

SAZINIETIES

Ieplānojiet apmeklējumu

Advokātu birojs jau savas darbības sākumā par vienu no darbības specializācijas virzieniem ir izvēlējies krimināltiesības. Esam pieredzējuši zvērināti advokāti, kas sniedz palīdzību krimināllietās. Krimināllietās strādājam ar tādiem jautājumiem kā:

 • apsūdzības par krāpšanu,
 • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
 • nodokļu jautājumi,
 • amatpersonu noziedzīgie nodarījumi,
 • lietas par noziedzīgi iegūtu mantu.

Otrs specializācijas virziens, kurā darbojas mūsu advokātu birojs, ir civillietas. Esam pieredzējuši tiesību eksperti civillietās, kas saistāmas ar nekustamo īpašumu:

 • nekustamā īpašuma apsaimniekošana,
 • īres, nomas attiecības,
 • mantojums,
 • ģimenes tiesības,
 • uzņēmumu dibināšana, likvidēšana.

Palīdzēsim jautājumos, kas saistīti ar saimnieciska rakstura dokumentāciju.

Neiztrūkstoša darbības joma ir padomdošana un palīdzības sniegšana administratīvajās lietās, kā arī  to pārstāvniecība tiesās. Administratīvajās lietās nodarbojamies ar plašu lietu spektru:

 • jautājumi par valsts iestāžu izdotajiem administratīvajiem aktiem jebkurā nozarē (īpaši jautājumus būvniecībā, kas skar būvatļauju izdošanu, apstrīdēšanu),
 • pilsētas dzīvojamo māju fonds un ar to saistīti jautājumi,
 • Valsts meža dienesta lēmumi,
 • administratīvo pārkāpumu lietas, ieskaitot lietas par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem,
 • vides aizsardzības jautājumi.

Zvērinātu advokātu birojs “Leimanis, Kronberga, Lācis” ir apvienojis advokātus, kas specializējušies krimināllietās, ģimenes, lietu tiesību jomā un lietās Eiropas Savienības tiesā. Augstu vērtējam biroja advokātu lokālo un starptautisko darba pieredzi, kas pilnveido profesionalitāti un paver jaunas līdzdalības prakses tiesu procesos.

Mūsu advokātu birojs sniedz konsultācijas gan privātpersonām, gan juridiskām personām. Piesakoties individuālai konsultācijai mūsu birojā, saņemsiet profesionālu attieksmi un palīdzību, lai pieņemtu atbildīgu lēmumu esošajā situācijā. Uzticot savu problēmsituāciju mūsu biroja advokātiem, saņemsiet kvalitatīvu palīdzību, kā arī pozitīvākā rezultāta iespējamību tiesvedības gaitā.