Advokāti

Likumi tiek rakstīti vienkāršiem cilvēkiem, tāpēc tiem ir jābalstās uz vienkāršiem veselā saprāta principiem. (Tomass Džefersons, ASV trešais prezidents).

Satversmes 92.pants nosaka, ka katram ir tiesības uz advokāta palīdzību. Zvērinātu advokātu biroju “Leimanis, Kronberga, Lācis” pārstāvošie advokāti savā darba praksē īsteno šo principu un nodrošina profesionālu juridisko palīdzību.

Zvērinātu advokātu birojs “Leimanis, Kronberga, Lācis” dibināts 2009.gadā, kopš šī brīža esam praktizējoši advokāti Rīgā. Biroja dibinātāji ir trīs dažādu tiesību nozaru speciālisti, zvērināti advokāti: Aivo Leimanis, Lolita Kronberga un Gundars Lācis. Birojā darbību vēlāk uzsācis zvērināts advokāts Lauris Matisāns. Esam apvienojušies, lai kā zvērināti advokāti sniegtu mūsdienīgu, augstas kvalitātes juridisko palīdzību.

Mūsu birojā praktizējošie advokāti var lepoties gan ar ievērojamu profesionālo pieredzi, gan ar lielu pieredzi tiesu procesos. Esam pārliecināti, ka mūsu akadēmiskās zināšanas apvienojumā ar ilgstošu profesionālo pieredzi un rūpīgu attieksmi pret darbu nodrošina labāko iespējamo rezultātu jebkura tiesiska jautājuma atrisināšanā.

Zvērinātu advokātu biroja “Leimanis, Kronberga, Lācis” specializācija ir juridiskā palīdzība krimināltiesībās. Nodrošinām augsta līmeņa juridisko palīdzību un aizstāvību krimināllietās. Mūsu profesionalitāte un pieredze ļauj pārliecinoši apgalvot, ka esam vadošie krimināltiesību advokāti Rīgā un Latvijā. Mūsu sekmju pamatā ir neatlaidīgs darbs, pieredze, kas iegūta darbā prokuratūrā, un klientu pārstāvniecība visu instanču tiesās un tiesībsargājošajās institūcijās.

Mūsu biroja galvenais un pieprasītākais darbības virziens ir krimināltiesības, tomēr šī nav vienīgā tiesību nozare, kur esam specializējušies. Līdzās aizstāvībai krimināllietās, esam specializējušies ģimenes, lietu tiesību jomā un lietās Eiropas Savienības tiesā. Zvērināti advokāti, kuri ir individuāli specializējušies konkrētā tiesību jomā, nodrošina iespēju pārstāvēt klientus dažādās tiesību nozarēs. Uzskatām, ka tas ir mūsu komandas ieguldījums un ieguvums, garantējot augstvērtīgus pakalpojumus klientiem. Apvienojot prasmes, iemaņas un specializācijas, mūsu advokāti nodrošina plašu klientu interešu un tiesību pārstāvniecību krimināllietās, civillietās un administratīvajās lietās.

Biroja advokāti savu darbību balsta uz godprātību, lojalitāti, konfidencialitāti, savstarpējo cieņu un sadarbību. Profesionāla attieksme un individuāla pieeja katram gadījumam raksturo mūsu darba stilu. Vienmēr uzturam augstu darba ētiku, lai klientam nodrošinātu pozitīvākā rezultāta iespējamību tiesvedības gaitā. Mūsu darbi runā paši par sevi, pateicoties tiem esam kļuvuši pieprasīti advokāti Rīgā. Mūsu pieredze visu instanču tiesās Latvijā un starptautiskā pieredze lietās Eiropas Savienības tiesā kalpo par vēl vienu profesionalitātes apliecinājumu.

Zvērinātu advokātu biroja “Leimanis, Kronberga, Lācis” advokāti sniedz juridisko palīdzību gan privātpersonām, gan juridiskām personām.

Kad dzīvē pienāk brīdis meklēt juridisku konsultāciju vai aizstāvību, mēs esam tie advokāti Rīgā, pie kuriem griezties pēc profesionāla padoma un palīdzības. Zvērināti advokāti mūsu birojā sniedz kompetentas juridiskās konsultācijas. Kā liecina prakse, advokāti ir vieni no pieredzes bagātākajiem padomdevējiem dažādu situāciju risināšanā, kur nepieciešams jurista padoms. Mums ir gan pieredze, gan kompetences, lai sniegtu konsultācijas un palīdzību ikvienā tiesību aizstāvības jautājumā.