Baznīcas iela 39-5, Rīga, LV-1010
Telefoni:
67298570, 67502062
29406858, 29230909
E-pasts: info(at)lkl.lv

Komerctiesības

Biroja advokāti nodrošina klientu interešu aizsardzību komercdarījumos.

Komerctiesības – privāttiesisko normu kopums, kurš veic tiesisko regulējumu personām, kuras nodarbojas ar komercdarbību. Komerctiesības regulē attiecības, kas saistītas ar tirgu, tirdzniecību, ražošanu un pakalpojumu sniegšanu. Neskatoties uz to, ka civiltiesības un komerctiesības ir cieši saistītas, Latvijā tās tiek sistematizētas atsevišķi.

Komerctiesību jomā ietilpst: jautājumi par sabiedrību dibināšanu, reģistrāciju, reorganizāciju, darbības izbeigšanu un likvidāciju, maksātnespējas un tiesiskās aizsardzības procesu, negodīgu komercpraksi; komercdarījumu līgumu sastādīšana; darba tiesību jautājumi; sabiedrības pārstāvība attiecībā uz valsts iestādēm un trešajām personām.