Baznīcas iela 39-5, Rīga, LV-1010
Telefoni:
67298570, 67502062
29406858, 29230909
E-pasts: info(at)lkl.lv

Biroja rekvizīti

Zvērinātu advokātu birojs
„Leimanis, Kronberga, Lācis"

Nodokļu maksātāja kods 90009203910
PVN maksātāja Nr. LV90009203910

Adrese: Stabu iela 13-2, Rīgā, LV-1010

Banka: AS "SEB banka",
kods: UNLALV2X,
Konts (EUR): LV58UNLA0050014840322,
Konts (EUR): LV60UNLA0050020434276

Telefons: 67502062, mob. tel. 29230909
E-pasts: info(at)lkl.lv