Baznīcas iela 39-5, Rīga, LV-1010
Telefoni:
67298570, 67502062
29406858, 29230909
E-pasts: info(at)lkl.lv

Eiropas Cilvēktiesību tiesa

Biroja advokāti nodrošina klientu pieteikumu sastādīšanu Eiropas cilvēktiesību tiesai un konsultāciju sniegšanu par procesa gaitu.

Eiropas Cilvēktiesību tiesa (ECT) ir Eiropas Padomes iestāde – starptautiskā tiesa, kura izskata sūdzības par Eiropas Cilvēktiesību konvencijas un tās protokolu pārkāpumiem. Sūdzības tiesā var iesniegt gan no attiecīgiem pārkāpumiem cietušās privātpersonas, izejot valstī pieejamās tiesāšanās procedūras (sešu mēnešu termiņā pēc lietas izskatīšanas valstī), gan citas Eiropas Cilvēktiesību konvencijas dalībvalstis. ECT persona var sūdzēties tikai par publiskās varas iestāžu darbībām vai lēmumiem. Tiesa nav tiesīga izskatīt sūdzības pret privātpersonām, uzņēmumiem vai nevalstiskajām organizācijām.

Tiesvedība Eiropas Cilvēktiesību tiesā notiek pēc sacīkstes principa un ir publiska. Paskaidrojumi un citi dokumenti, ko Tiesai iesniegušas abas puses, ir publiski pieejami.

Individuālo sūdzību iesniedzēji var paši vest savas lietas Tiesā, taču advokāta starpniecība ir ieteicama un vairākumā gadījumu pat pieprasīta pēc sūdzības komunikācijas atbildētājvaldībai. Eiropas Padome ir izveidojusi juridiskās palīdzības sistēmu sūdzību iesniedzējiem, kuriem nav tam nepieciešamo līdzekļu. Taču ECT nepiešķir bezmaksas juridisko palīdzību sūdzības iesnieguma sākotnējai noformēšanai un iesniegšanai ar jurista palīdzību.

Sūdzība tiek izskatīta bez maksas. Tā kā sākotnējā tiesvedība notiek rakstiski, personai nav jāierodas ECT personīgi.