Stabu iela 13-2, Rīga, LV-1010
Telefoni:
67298570, 67502062
29406858, 29230909
E-pasts: info(at)lkl.lv

Eiropas Savienības Tiesa

Biroja advokāti sniedz konsultācijas lietās, kas atrodas Eiropas Savienības Tiesas lietvedībā

Eiropas Savienības Tiesa interpretē ES tiesības, gādājot, lai tās visās ES valstīs piemērotu vienādi. Tā risina juridiskus strīdus starp ES valstu valdībām un ES iestādēm. Tiesā var vērsties arī privātpersonas, uzņēmumi vai organizācijas, ja, viņuprāt, kāda ES iestāde ir pārkāpusi viņu tiesības.