Stabu iela 13-2, Rīga, LV-1010
Telefoni:
67298570, 67502062
29406858, 29230909
E-pasts: info(at)lkl.lv

Partneri

advokāti - Aivo Leimanis

Zvērināts advokāts Aivo Leimanis

Nodrošina aizstāvību  krimināllietās - KNAB, VID Finansu policijā, prokuratūras iestādēs u.c.
Specializējies lietās, kas saistītas ar:
-    kukuļņemšanu; 
-    kukuļdošanu;
-    dienesta stāvokļa ļaunprātīga izmantošana;
-    dienesta pilnvaru pārsniegšana;
-    noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;
-    izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;
-    mantiskā stāvokļa deklarācijas, mantas deklarēšana.

vairāk

1991. iestājies Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas akadēmijā

30.06.1992. iegūta Kriminālpolicijas jaunākā inspektora profesija

07.03.1996. Latvijas Policijas akadēmija - piešķirta jurista kvalifikācija

21.05.1996. iegūts tiesību bakalaura grāds Latvijas Policijas akadēmijā

1996-1998. strādājis par prokuroru Rīgas Latgales pr-as prokuratūrā

1998. aprīlis uzņemts par zv. advokāta palīgu,
strādājis Rīgas 7. Zvērinātu advokātu birojā

27.01.2009. - Latvijas Universitātes Juridiskās fakultāte- iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē, specializācija – krimināltiesības.

20.06.2001. - uzņemts par zv. advokātu

ECBA (European Criminal Bar Association ) biedrs no 2006.

advokāti - Gundars Lācis

Zvērināts advokāts Gundars Lācis

Sniedz juridisko palīdzību un pārstāv klienta intereses civilprocesā visu instanču tiesās. Specializējies lietās, kas saistītas ar:
-   komerctiesības, darba tiesības;
-   mantojuma tiesības, ģimenes tiesības;
-   lietu tiesības, darījumi ar jebkādu īpašumu, īpašumu pārvaldīšana.

Nodrošina aizstāvību krimināllietās - KNAB, VID Finanšu policijā, prokuratūras iestādēs u.c. Specializējies lietās, kas saistītas ar:
-   krāpšanu;
-   mantiskā stāvokļa deklarācijas, mantas deklarēšana;
-   noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana;
-   izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas.

vairāk

Dzimis 1969. gada 5. martā Rīgā.

1988. gadā beidzis Rīgas Industriālo politehnikumu. 1990-92. gados studējis elektroenerģētiku Rīgas Tehniskajā Universitātē. 1993. gadā uzsācis tieslietu studijas Biznesa institūtā "RIMPAK Livonija", beidzis 1999. gadā. 1993-97. gados bija juriskonsults akciju sabiedrībā "Software House Rīga", pēc tam galvenais juriskonsults valsts akciju sabiedrībā "Latvijas Krājbanka".

2002-2004. gados Latvjas Republikas 8. Saeimas deputāta palīgs, frakcijas konsultants, ministra konsultants.

No 2003. gada akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" padomes loceklis. No 2004. gada 6. aprīļa individuāli praktizējošas zvērinātas advokātes Lolitas Kronbergas palīgs (2004. gada 28. maijā nodevis zvērināta advokāta palīga solījumu) Rīgā.

No 2009. gada 19. maija individuāli praktizējošs zvērināts advokāts (28. maijā nodevis advokāta zvērestu).

No 2009. gada 13. oktobra zvērināts advokāts birojā "Leimanis, Kronberga, Lācis" Rīgā, Stabu ielā 13.

Precējies, divi bērni.

advokāti - Zvērināta advokāte Lolita Kronberga

Zvērināta advokāte Lolita Kronberga

Biroja partnere, šobrīd ir apturējusi advokāta praksi saistībā ar darbu Eiropas Savienības Tiesā.

Specializācija:
-   Banku un finanšu tiesības;
-   Komerctiesības;
-   Administratīvās tiesības;
-   Eiropas Savienības tiesības un cilvēktiesības.

vairāk

Izglītība
1989. gads - tiesību zinātņu bakalaurs, Latvijas Universitāte
1992. gads - starptautisko attiecību un ekonomikas speciālista kvalifikācija, Latvijas Universitātes Starptautisko attiecību institūts
2001. gads – starptautisko un Eiropas Savienības tiesību maģistrs, Rīgas Juridiskā augstskola
2009. gads – Eiropas Savienības banku un finanšu tiesību maģistrs, Luksemburgas Universitāte

Advokatūra
1998. gads – zvērināta advokāte Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā

Valodas
Latviešu, krievu, angļu, franču un spāņu

advokāti - Lauris Matisāns

Zvērināts advokāts Lauris Matisāns

Specializācija: aizstāvība un juridiskās palīdzības sniegšana krimināllietās un administratīvajās lietās.

vairāk

Izglītība: 2002.gadā Latvijas Policijas akadēmijā iegūta 1.līmeņa augstākā izglītība, iegūta izmeklētāja kvalifikācija. 2008.gadā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē iegūta otrā līmeņa profesionālā augstākā juridiskā izglītība, kvalifikācija – jurists. 2009.gadā Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē iegūts sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē, specializācija – krimināltiesības. No 2011.gada turpina studijas Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātes Doktorantūras nodaļā - specializācija – krimināltiesības.

Darba pieredze: No 2002.- 2008.gadam darbs Iekšlietu ministrijas Valsts policijas dažādās struktūrvienībās, pēc tam jurists ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrībā. No 2009.gada zvērināts advokāts.