Krimināllietas apsūdzībās par, krāpšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, nodokļu lietas, amatpersonu noziedzīgie nodarījumi. Lietas par noziedzīgi iegūtu mantu.

Civillietās, kas saistītas ar nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma apsaimniekošana, īres, nomas attiecībām, mantojumu, ģimenes tiesības. Uzņēmumu dibināšana, likvidēšana un saimnieciska rakstura dokumentācija.

Advokātu birojs Leimanis, Kronberga, Lācis

SAZINIETIES

Ieplānojiet apmeklējumu