Tiesvedība Administratīvās lietās un process iestādē

Biroja advokāti aktīvi nodarbojas ar klientu pārstāvību administratīvajā procesā gan valsts pārvaldes iestādēs, gan arī administratīvajās tiesās. Esam uzkrājuši pieredzi administratīvajos procesos pārstāvot arī valsts pārvaldes iestādes un pašvaldību iestādes.

Administratīvā procesa jomā biroja advokāti piedāvā juridisko palīdzību sākot no klienta problēmas izpētes un atzinuma sniegšanas par iespējamajiem risinājumiem, turpinot ar procesuālo dokumentu sagatavošanu un klienta pārstāvēšanu visa administratīvā procesa gaitā.