Category: Pakalpojumi

 • Noziedzīgi iegūta manta

  Izmeklētājam ar uzraugošā prokurora piekrišanu vai prokuroram ir tiesības pirmstiesas kriminālprocesā radušos mantisko jautājumu savlaicīgas atrisināšanas un procesa ekonomijas interesēs izdalīt no krimināllietas materiālus par noziedzīgi iegūtu mantu un uzsākt procesu, ja pastāv šādi nosacījumi: Lēmumā procesa virzītājs norāda: Tiesai izskatot materiālus par noziedzīgi iegūtu mantu, jāizlemj ir sekojošais: Ja tiesa atzīst, ka mantas saistība ar noziedzīgu…

 • Tiesvedība Administratīvā pārkāpuma lietās

  Biroja advokāti piedāvā pārstāvību un aizstāvību administratīvo pārkāpumu lietās dažādās jomās, tajā skaitā par pārkāpumiem ceļu satiksmē, sākot no iestādes izdotā lēmuma brīža, līdz tiesas procesam tiesā.

 • Tiesvedība Administratīvās lietās un process iestādē

  Biroja advokāti aktīvi nodarbojas ar klientu pārstāvību administratīvajā procesā gan valsts pārvaldes iestādēs, gan arī administratīvajās tiesās. Esam uzkrājuši pieredzi administratīvajos procesos pārstāvot arī valsts pārvaldes iestādes un pašvaldību iestādes. Administratīvā procesa jomā biroja advokāti piedāvā juridisko palīdzību sākot no klienta problēmas izpētes un atzinuma sniegšanas par iespējamajiem risinājumiem, turpinot ar procesuālo dokumentu sagatavošanu un…

 • Tiesvedība Krimināllietās

  Mūsu biroja advokāti veic klientu pārstāvību un aizstāvību kriminālprocesos iestādēs, policijā, prokuratūrā un visu līmeņu tiesās. Pavēstes saņemšanas gadījumā, uzreiz jāgriežas pie advokāta, lai kriminālprocesā personai, kurai ir tiesības uz aizstāvību un personām, kas izsaukta uz iestādi procesuālo darbību veikšanai, šī aizstāvība tiktu nodrošināta jau no procesa paša sākuma. Satversmes 92. pants nosaka, ka katram…

 • Tiesvedība Civillietās

  Mūsu biroja advokāti veic klientu pārstāvību civilprocesos, administratīvajos procesos un aizstāvību administratīvo pārkāpumu procesos. Ja pusēm strīdu neizdodas atrisināt sarunu ceļā vienojoties, tad strīdu var turpināt risināt tiesā. Civilprocesa likums nosaka, ka visām fiziskajām un juridiskajām personām ir tiesības uz savu aizskarto vai apstrīdēto civilo tiesību vai ar likumu aizsargāto interešu aizsardzību tiesā. Mūsu pieredze…

 • Uzņēmumu dokumentācija

  Mūsu biroja advokātiem ir liela pieredze uzņēmumu dibināšanā, pārvaldībā, un visu dokumentu sagatavošanā, kas skar katra uzņēmuma pamatdokumentus. Tajā ietilpst jebkādu uzņēmumu dibināšana, apvienošana, sadalīšana, likvidēšana un ar to saistītie pamatdokumenti, patiesā labuma guvēju reģistrācija, visu nepieciešamo grozījumu izdarīšana un reģistrēšana Latvijas Republikas uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.

 • Mantojums un mantojuma sadale

  Biroja advokātiem ir liela pieredze mantojuma lietās, kurās ietilpst mantojuma atklāšanās, mantojuma pieņemšana, sadale, uzturēšana. Mantojums ir kopība, kurā ietilps visa kustamā un nekustamā manta, kā arī citiem atdodamās tiesības un saistības, kas mirušam piederējušas viņa nāves laikā. Tuvākie mantinieki ir ģimenes locekļi – laulātais un bērni. Mantojuma pāreju regulē mantojuma tiesības. Saskaņā ar mantojuma…

 • Uzturlīdzekļi, laulības šķiršana, saskarsme Ģimenes tiesības

  Mūsu biroja advokāti sniedz juridisko palīdzību dažādos ģimenes tiesību jautājumos un nodrošina arī klientu pārstāvību tiesu procesos visos tālāk minētos gadījumos: Nepieciešamības gadījumā. Laulības, kas ir ne vien personiska, bet arī saimnieciska savienība, ietvaros risināms tās laikā iegūtas mantas piederības jautājums, jo tas likumsakarīgi izriet no divu patstāvīgu tiesību subjektu apvienības, kuri apvienojušies kopīgu interešu…

 • Nekustamais īpašums

  Mūsu biroja advokātiem ir liela pieredze dažādos darījumos ar nekustamo īpašumu un darījumu apkalpošanā: iegāde, pārdošana, noma, īre, apsaimniekošana un parādu piedziņa, īpašuma remonti, rekonstrukcijas, darījuma dokumentu sagatavošana un tiesvedības. Advokāti veic īpašuma objektu juridisko izpēti, darījumu slēgšanai nepieciešamo līgumu un citu dokumentu izstrādi un rediģēšanu, darījumu reģistrēšanu zemesgrāmatā. Lietas saistītas ar “dzīvokļa īpašumu” Doktrīnā…

 • Krimināllietas

  Mūsu biroja zvērināti advokāti specializējas aizstāvības nodrošināšanā un juridiskās palīdzības sniegšanā Krimināllietās: Lietās par valsts amatpersonu veiktajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, ko izmeklē KNAB, Iekšējais drošības birojs : Mūsu biroja zvērināti advokāti specializējas aizstāvības nodrošināšanā un juridiskās palīdzības sniegšanā Krimināllietās, tajā skaitā lietās pēc Kriminālprocesa 59. nodaļas.